Yönetim Kurulu

Vefa İbrahim Aracı

Başkan

Mehmet Şafak Türkay

Başkan Vekili

Mehmet Cem Yelten

Üye

Erhan Dündar

Üye

Sebahattin Işık

Üye