Su Hizmetleri

Su ihtiyacı İSU Yuvacık baraj hattından çekilen şebeke suyu ile karşılanmaktadır.
5000 m3 ‘lük su deposu vasıtasıyla sanayi parsellerine Eylül 2011’den itibaren su verilmektedir.