LCAMP
Mesleki Mükemmeliyet Merkezleri için
Öğrenici Merkezli İleri (Gelişmiş) Üretim Platformu

LCAMP: Learner Centric Advanced Manufacturing Platform for CoVEs

LCAMP: Mesleki Mükemmeliyet Merkezleri için Öğrenici Merkezli İleri (Gelişmiş) Üretim Platformu

ERASMUS+2020-2027

Alt Program KA2 İş birliği Ortaklıkları Mesleki Mükemmeliyet Merkezleri

LCAMP projesi, bölgesel Gelişmiş Mesleki Mükemmellik Üretim Merkezlerini (CoVE) dijital ve yeşil geçişlerle başarılı bir şekilde yüzleşmeleri için genç ve yetişkin öğrencileri eğitmek, becerilerini geliştirmek ve yeniden vasıflandırmak üzere daha dayanıklı, yenilikçi ve daha donanımlı hale gelmelerini desteklemekte ve güçlendirmeyi amaçlamaktadır.

Nihai amaç, yüksek kaliteli mesleki beceriler sağlamak, girişimci faaliyetleri desteklemek, inovasyonu yaymak ve şirketler ve özellikle KOBİ’ler için bilgi ve inovasyon merkezleri olarak hareket etmektir.

LCAMP konsorsiyumu, 9’u eğitim kurumu, 7’si sanayi şirketi ve 4’ü mesleki eğitim ve sanayi birliği olmak üzere 10 ülkeden 20 tam ortaktan oluşmaktadır. Konsorsiyum ayrıca 60 ortak ortak tarafından desteklenmektedir.

Türkiye’de “KOCAELİ-GEBZE V (KİMYA) İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (GEBKİM), GEBKİM MTAL (Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi) ve T.C. Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü” proje partnerleri arasındadır.

Endüstri 5.0, teknolojileri planlayan, yöneten, denetleyen veya işleten insanların bütünsel yeterliliklerine odaklanan ‘öğrenme merkezli yaklaşımlar’ geliştirmek için Mesleki Eğitim ve Öğretimi gerektirir. LCAMP ortaklığının amacı, sınır ötesi işbirliği yaparak, genç ve yetişkin öğrencileri dijital ve yeşil geçişlerle başarılı bir şekilde yüzleşmek üzere eğitmek, geliştirmek ve yeniden beceri kazandırmak için daha dayanıklı, yenilikçi ve daha donanımlı hale gelmeleri için bölgesel Gelişmiş Mesleki Mükemmellik Merkezlerini desteklemek ve güçlendirmektir. LCAMP projesi aracılığıyla oluşturulan birliğin bölgelerin Mesleki Eğitim ve Öğretim yoluyla büyümesine ve daha rekabetçi olmasına yardımcı olması amaçlanmaktadır.

PROJE KOORDİNATÖRÜ TKNIKA, Bask Hükümeti Eğitim Dairesi Mesleki Eğitim ve Öğretim Bakan Yardımcısı tarafından desteklenen Bask Mesleki Eğitim ve Öğretim (VET) Merkezidir. Ağ oluşturma ve Bask MEÖ (Mesleki Eğitim ve Öğretim) kadrosunun doğrudan katılımı yoluyla Merkez, teknoloji, eğitim ve yönetim alanlarında yenilikçi projeler geliştirmektedir.

GÖZLEM EVİ

Mevcut Gelişmiş Üretim platformları ve gözlem evlerinden alınan en iyi uygulamalar üzerine inşa edilen gözlemevi, ilgili bilgileri filtreleyip analiz ederek Mesleki Eğitim ve Öğretim paydaşlarına yüksek değerli bir rapor sağlayacaktır.

AÇIK İNOVASYON TOPLULUĞU

Uygulamalı araştırma ve geliştirme projelerini teşvik etmek için, özellikle Mesleki Mükemmellik Merkezleri ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler arasında bir Açık İnovasyon Topluluğu kurulacaktır.

ÖĞRENCİ MERKEZLİ EĞİTİM

Yeni ve mevcut mikro kimlik bilgileri ve programları revize edilecek, beceri değerlendirme aracı oluşturulacak, bir kurs veri tabanı başlatılacak ve yaşam boyu öğrenenler için enteğre öğrenme yolları aracı oluşturulacak.

İŞBİRLİKÇİ ÖĞRENME FABRİKALARI

Bu, belirli KG teknikleri ve metodolojileri hakkında 4 günlük yoğun bir eğitim etkinliğinin oluşturulmasını içerir. Yüz yüze eğitim, kurumsal bir ortamı modellemek için yoğun bir şekilde simülasyon tekniklerinden yararlanacaktır.

KOBİ – MEÖ BAĞLANTISI

KOBİ’lere yönelik dijital dönüşüm yolculuklarını VET merkezlerinden sağlanan eğitimlerle birleştirerek KOBİ’ler için ileri üretim konusunda eğitim sunumunu hızlandırmak için ADMA’yı (KOBİ’ler için Gelişmiş Üretim Desteği) geliştirilecek.

Kilit Paydaşlar ile İşbirliği

LCAMP – Öğrenci Odaklı Gelişmiş Üretim CoVEs (Mesleki Mükemmellik Merkezleri) Birliği

Beceri İttifakı şeklinde platformun sürdürülebilirliğini garanti edecek AM (Gelişmiş Üretim) sektöründen MEÖ (Mesleki Eğitim ve Öğretim)  merkezleri ve şirketlerden oluşan bir ağ LCAMP Alliance, diğer ağlar ve kuruluşlarla (bölgesel yetkililer, ulusal VET/HVET (Yüksek Mesleki Eğitim ve Öğretim) merkezleri, öğrenen fabrikalar, AM (Gelişmiş Üretim)’ de aktif KOBİ’ler, işveren dernekleri vb.) işbirliği anlaşmaları imzalayacaktır.

ADMA TransS4MErs İşbirliği

KOBİ’lerin dijital dönüşümlerini hızlandırmalarını desteklemek için AB girişimi ADMA TranS4MErs (https://trans4mers.eu/) ile bağlantı.

LCAMP, metodolojisini benimser ve KOBİ’ler için gelişmiş eğitim sağlamak için güçlerini birleştirecek.

LCAMP Aktivitelerini 10 İş Paketi Çerçevesinde Gerçekleştirecektir

  • WP1: Proje Yönetimi, Kalite Güvencesi, Risk Yönetimi.
  • WP2: Öğrenen merkezli ileri üretim CoVE’leri birliği. Stratejik Üçgen’in tüm unsurlarını toplamak istediğimiz bir oluşum.
  • WP3: Öğrenci Merkezli İleri Üretim Gözlemevi. VET/HVET merkezlerini ve KOBi’leri AM (İleri Üretim) sektöründeki en son gelişmeler hakkında bilgilendirmek amacıyla teknolojik trendler, iş değişiklikleri, işgücü piyasasının gelişimi vb. gözlemevi.
  • WP4: LCAMP Açık İnovasyon Topluluğu. Stratejik üçgenin farklı temsilcileri, KOBİ’lerden ve MEÖ/HVET merkezlerinden gelen yenilikle ilgili sorunları ele almak için birlikte çalışma
  • WP5: İleri üretim için Öğrenci Merkezli Eğitim. AM ile ilgili mikro kimlik bilgilerini geliştirmek ve eşlemek.
  • WP6: Endüstri 4.0 teknolojilerinin özümsenmesi için İşbirliğine Dayalı Öğrenen Fabrika. İleri üretim VET/HVET merkezi laboratuvarlarında endüstri 4.0 teknolojilerinin uygulanması için bir model.
  • WP7: KOBİ-MEÖ bağlantısı. ADMA metodolojisin de ortakları eğitmek
  • WP8: Öğrenci Merkezli İleri Üretim için Platform. Tüm hizmetleri sağlamak için çevrimiçi bir platform.
  • WP9: Yaygınlaştırma
  • WP10: Eylem Planı. Finansmanın sona ermesinden sonra projenin sürdürülebilirliği.