Kurumsal İletişim

Adı Soyadı Anıl Şencan
Mesleği İletişim Uzmanı
Görevi Kurumsal İletişim Uzmanı
E-posta anil.sencan@gebkim.org.tr
Telefon 0 262 754 07 77