Kazandırdıklarımız

GEBKİM Atıksu Arıtma Tesisi Kapasite Artışı

5 Ocak 2023 Yorum Yok

Su, tüm canlıların ve ekosistemlerin varlığı için vazgeçilmezdir. Gebkim su kaynaklarının korunması için bölgesinde oluşan tüm atıksularını alıcı ortama vermeden önce arıtmaktadır. Atık suyun arıtılması hem su kaynakları üzerindeki baskıyı azaltmakta, hem de suyun yeniden kazanımı fırsatını sağlamaktadır. 2022 yılında tamamlanan yatırım ile Gebkim atıksu arıtma tesisi kapasitesi 2.500 m3/gün’e çıkarılmıştır. Sürdürülebilir çevre ve ekonomi için harekete geçen GEBKİM öncelikli çalışmaları arasına atıksu geri kazanım projesini almıştır.   Bu kapsamda hazırlanan atıksu geri kazanım projesi ile Gebkim tüm atık sularını geri kazanarak “su güvenliği planını” uygulamaya sokacaktır.  Ayrıca, suyun sanayide verimli kullanımını sağlayacak uygulamalar hayata geçirilmektedir. Gebkim katılımcıları yağmur suyu hasadı yaparak su kaynakları üzerindeki baskıyı azaltmaktadır.