Elektrik Hizmetleri

EPDK’dan 49 yıllığına “OSB ELEKTRİK DAĞITIM LİSANSI’’ Kasım 2011 tarihinde alınmış olup, 2012 Ocak ayından itibaren bölge katılımcılarına elektrik tedariği sağlanmaya başlanmıştır.
Elektrik ihtiyacı OSB’ye ait 154/34,5 kV indirici trafo merkezinden sağlanmaktadır.
Bölgemiz içerisindeki havai hatların demontajı tamamlanmış olup tüm katılımcılar Elektrik Yeraltı Şebekesinden beslenmektedir.
Yönetim Binası içerisinde yapılan Scada Odası kurulum çalışmaları tamamlanmış olup, yazılım çalışmaları devam etmektedir.
Bölgemizin ses ve data haberleşme hizmetleri Türk Telekom tarafından fiber optik kablo ile sağlanmaktadır.