Doğalgaz Hizmetleri

Gaz temini BOTAŞ’tan sağlanmakta olup, İMES OSB ile birlikte inşa edilen 100.000 m3/saat kapasiteli RMS-A istasyonu Mayıs 2012 tarihinde devreye alınmıştır.
Katılımcılara Temmuz 2012’den itibaren doğalgaz verilmeye başlanmıştır.
Doğalgaz scada altyapı-yazılım çalışmaları devam etmektedir.