Bakım Onarım Hizmetleri

Bölge katılımcılarına talepleri halinde ruhsat verilmesine başlanmış olup, imar durumu almak isteyen katılımcılar dilekçe ile Bölgeye başvurması gerekmektedir. Başvuru yapan katılımcılara Bölge Müdürlüğümüzce ruhsat dokümanları verilecek olup, bu dokümanlara uygun olarak plan ve projeler hazırlatılıp Bölge Müdürlüğü onayına sunulacaktır.